Maha Karuna Chan

Maha Karuna Ch’an is een bundeling van een twintigtal Nederlandse en Belgische zengroepen die door Ton Lathouwers begeleid worden. Een secretariaat in Zutphen coördineert een aantal activiteiten en geeft een periodiek uit (zie ook de website) .

Maha Karuna Ch’an kent geen formele structuur, geen officiële groepen, geen lidmaatschap, geen hiërarchie, geen vast studie-curriculum, geen geformaliseerde koan-praktijk en geen uitgestippeld opleidingstraject. Maha Karuna Ch’an is een informele en fundamenteel open sangha van leken, die zich op individuele basis en binnen een individueel traject wijden aan de zenweg en de integratie daarvan in hun leven.

Maha Karuna organiseert enkele malen per jaar meerdaagse meditatiebijeenkomsten (sesshins)  in Steyl (L), onder leiding van Ton Lathouwers.

Een aantal deelnemers aan de sesshins organiseert op vaste plaatsen en regelmatige tijdstippen meditaties (zenavonden, zendagen, meerdaagse activiteiten) en vormt bevriende groepen.

Meerdaagse sesshins worden ook door andere instanties georganiseerd. Bijvoorbeeld in: