Je verlaten op je eigen buddhanatuur, Hsin-hsin Ming

vert. prof Dusan Pajin

Onvoorleesbaar zowel door zijn lengte als door het ontbreken van een goede nederlandse vertaling mag dit geschrift door de sociale distantie nu als leesstuk.

Allereerst: dit is een geliefde tekst die in Zenkloosters in Japan wordt gereciteerd. Aan Seng Ts’an (die stierf in 606), de derde in de lijn van Bodhidharma naar Hui Neng , wordt dit gedicht toegeschreven, maar het is zeker van een eeuw of wat later.
Het bestaat uit regels van vier karakters die steeds in groepjes van twee op elkaar zijn betrokken en hier daarom in tweetallen zijn genummerd en weergegeven, vrij vaak als één zin; 73 uitspraken totaal.
Vier karakters per regel is ook voor klassiek Chinees weinig. Totaal 584 woorden. Hier is gekozen voor een vertaling die die kortheid respecteert, wat in het engels het beste lukt. Niet voor niets heet het een Inscriptie; als om in steen te worden gebeiteld

Tussen rechte haken [..] heb ik spaarzaam alternatieven of duidelijker vertalingen (niet zelf bedacht) toegevoegd. In plaats van een lap tekst is hier een indeling in 8 secties gegeven die teruggaat op de oudere vertaling, die van D.T. Suzuki.

Hoewel meditatie nergens wordt genoemd, kun je sectie II tot IV wel lezen als raadgevingen voor beoefening.
I, V en VI zouden dan meer gaan over principes: Eenheid, Een–Geest, Leegheid, Zoheid. Maar zie dan weer vers 42 tot 47….
En VII en VIII beschrijven dan meer hoe het eruit kan gaan zien door beoefening.

Zich verlaten op de Mind staat tegenover zich verlaten op de belofte van Amitaba dat je zult worden wedergeboren in het Zuivere Land wanneer je hem aanroept. Ch’an wordt hier geintroduceerd als alternatief voor deze in China veel vroeger al  ingeburgerde en makkelijk toegankelijke religieuse praktijk .

Wat Geloof in de Mind betekent, wordt samengevat in de een na laatste regel. In de ware, vertrouwende, geest zijn denken en gedachte één. Het zit hem niet in het denken dat logica en grammatica met zich meebrengen. Je kunt niet je buddhamind vinden met je gewone praat- en denkhoofd.
Subject en object, het zien van verschillen, stukken, vakjes, delen, tegendelen, oorzaken en gevolgen; we weten haast niet beter.
Maar zo Is Het niet.

 ‘Los van bestaan of niet bestaan, rondom staat het pal voor je neus’.

Met hartelijke groet, Henk P

Faith in Mind Inscription (xin xin ming)

I.

1. The best way is not difficult. It only excludes picking and choosing.
Once you stop loving and hating, it will enlighten itself.
Depart for a hairbreadth, and heaven and earth are set apart.
If you want it to appear, do not be for or against.
5. To set longing against loathing, makes the mind sick.
Not knowing the deep meaning (of the way), it is useless to quiet thoughts.
Complete it is like great vacuity, with nothing lacking, nothing in excess.
When you grasp and reject, there is no suchness.

II.

Do not follow conditions, do not dwell in emptiness.
10. Cherishing oneness in the hearth [keeping in mind oneness], everything will stop by itself.
Rest to stop motion, and rest will move you again.
If you are merely in either, how will you know oneness?
Not understanding oneness, you will miss in two ways.
Expelling being you will be without it, following emptiness you are always behind it.
15. The more words and thoughts the more you will go astray
Stop speaking, stop thinking and there is nothing you cannot understand.
Return to the root and obtain the purport [essence}. Following the outcome [appearances] you lose the source.
For a moment turn inward, and surpass the emptiness of things.
Changes that go on in emptiness all have their cause in ignorance.
20. Do not seek the true [do not seek truth], only abstain from views [opinions].

III.

Do not dwell in dual views, be careful not to pursue them.
The slightest trace of right and wrong and mind is lost in confusion.
One being is the source of the two, however, do not even maintain the one.
With one mind there is no arising, then everything is without blame.
25. No blame, no things. No arising, no mind.
The subject follows when the object ceases. The object is expelled when the subject sinks.
The object is related to the subject. The subject is related to the object.
If you want to know these two, their origin is one emptiness.
In one emptiness both are equal, evenly containing innumerable forms.

IV.

30. Do not differentiate coarse and fine, and you will not be for or against
The great way is all‑embracing, neither difficult nor easy.  [not difficult and not easy]
Small views are irresolute, full of doubt, now in haste, then too late.
Letting go leads to spontaneity, essence neither goes nor abides.
Accord your nature with the way, and go free of troubles.
35. Fettered thinking strays from the real, it darkens, sinks and spoils.
To weary the spirit is not good. Of what use are strange and familiar?

V.

In taking the one vehicle, do not dislike the six sense‑objects.
Not disliking the six sense‑objects turns out equal to perfect awakenness.
40. The wise performs through non‑action. The fool ties himself.
Things are not different, ignorance leads to preference.
To use the mind to hold the mind, is it not a great mistake?
Out of confusion arise rest and disturbance;
awakening negates liking and disliking.
All opposite sides lead to absurd consideration.
45. Dreams, illusions, flowers in emptiness [the sky]. Why strive to grasp them?
Profit and loss, right and wrong, away with this once for all.
If the eyes are not closed, all dreams stop by themselves.

VI.

If the mind does not discriminate, all things are of one suchness.
In the deep essence of one suchness, resolutely neglect conditions.
50. When all things are beheld as even, you return again to spontaneity.
Put an end to the cause, and nothing can be compared.
Cease movement and no movement arises. Set rest in motion and there is no resting.
When both do not make a whole, how will one be for you?
Investigate to the end, and there is no principle or rule retained.
55. Accord the mind with Impartiality, which stops every action.

VII.

All doubts are cleared, true faith is firm and harmonized.
Nothing is detained [retained], nothing to remember.
Vacuous, enlightened, self‑illumined, power of the mind is not exerted.
Thought is useless here, sense or feeling cannot fathom this.
60. In the real suchness of the Dharma‑realm, there is neither other nor self.
Swiftly to accord with that, only express non-duality. [Urged to respond, only say not two]
In non-duality all is equal, nothing is left out.
The wise from all directions all belong to this teaching.
This teaching is not urgent or extensive, beyond a moment, or an eon.
[ten thousand years one thought]

VIII.

65. Apart from existing or not, everywhere in front of the eyes.
Very small and large are equal. When boundaries are forgotten.
Very large and small are equal, the limits cannot be seen.
With being there is nonbeing. With non‑being there is being.
If not so, do not hold on to it.
70. One is all, all is one –
Merely with such ability, worry not for finality.
Faith in mind is non-dual [Faith and mind are not two]. Non‑duality is faith in mind [n-d is true mind].
Discourse here stops; no past, present, future.

Eén gedachte over “Je verlaten op je eigen buddhanatuur, Hsin-hsin Ming”

  1. Wat is het toch een schitterende tekst,waar ik altijd blij. Van word. Ik kende alleen de Hollandse tekst uit het rode boekje en uit het boek b
    Van Genpo Merzel Her oog slaapt nooit Nu lees ik het met de Engelse tekst, er naast dat is weer vernieuwend Dank Henk Gaat het je goed in coronatijd?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.